top of page

Voeding, Verbinding, Vertrouwen

Aandachtsgebieden

Wij verbinden voedselcirkelpartners met voedsel dat op het einde van de houdbaarheidsdatum is, door het op te halen bij leveranciers.

Daarnaast zijn we bezig met de volgende

Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen:

  • Overtollig voedsel herverdelen

  • Contact toeleveranciers

  • Vervoer toekomstbestendig maken

  • Zichtbaarheid & Vindbaarheid

  • Contact met voedselinitiatieven

  • Reststroom voedsel circulair maken

SDG3
SDG11
SDG17
SDG2
SDG9
SDG12
SDG10
SDG13

Waarom

Volunteer
Healthy world
Share food

In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kg voedsel verspild! Dit gebeurt in de hele voedselketen, van het land tot op het bord. (bron: Monitor Voedselverspilling Update 2009-2018).

 

Die 2 miljard kilo voedsel staat gelijk aan zo’n 5,5 miljard kilo CO2 uitstoot. Nederland heeft toegezegd in 2030 de voedselverspilling te halveren en onderschrijft daarmee Sustainable Development Goal 12.3 van de Verenigde Naties. Dat betekent dat we in Nederland 1 miljard kilo voedsel per jaar minder moeten verspillen. Een behoorlijke opgave, maar het kan!

 

Anderzijds leven ruim 500.000 van de 7,5 miljoen Nederlandse huishoudens onder de armoedegrens, aldus het CBS. Velen van hen slaan een paar keer per week een warme maaltijd over. Tegelijkertijd voelen steeds meer mensen in Nederland zich eenzaam. In 2020 gaf zelfs 47% van de volwassenen in Nederland aan eenzaam te zijn. Een zorgwekkend hoog percentage.

Voedselcirkel Amsterdam is vastbesloten om een circulaire en sociale voedselketen te omarmen. We brengen het overschot aan voedsel en de vraag naar voedsel samen, met een doel voor ogen. Wij nemen binnengekomen ingrediënten en verdelen deze over sociale keukens die maaltijden bereiden voor daklozen, eenzame ouderen en mensen met beperkte financiële middelen. Hierdoor verminderen we niet alleen CO2-uitstoot door voedselverspilling te bestrijden, maar dragen we ook actief bij aan het bestrijden van eenzaamheid en armoede.

Impact, Inzet en Groei

Share food
Healthy world

32.000 kg

1.003.500 kg

 gered voedsel per maand 

 CO2-reductie per jaar 

Share food

416.000 kg

 gered voedsel per jaar 

Voedselcirkel Amsterdam is in 2022 van start gegaan met een distributienetwerk en heeft sindsdien al 416.000 kilo voedsel gered, wat gelijk staat aan een reductie van 1.040.000 kilo CO2-uitstoot.

 

In de komende jaren streven we ernaar om in Amsterdam een volwaardige voedselhub te ontwikkelen, waardoor er nog meer voedsel kan worden gered en bijdraagt aan sociale initiatieven in de wijken van Amsterdam.

 

Samen creëren we een circulaire, sociale voedselketen. We willen samenwerken met andere steden, duurzaam voor elkaar.

 

Help daarom mee!

DONEER geld of middelen

HELP een voedselcirkelpartner

WORD voedselcirkel-leverancier

team

Team

Merel van Looi

Voorzitter

 

Vidary Koster

Penningmeester

 

Vincent Paul

Impact consultant & logistiek
 

Helen van der Bilt

Communicatie & logistiek

vidary
merel
Profile picture_edited.jpg
Helen_(c) Ard van der Veldt_edited.jpg
bottom of page